Transparant gebouwbeheer

De kwaliteit van onderhoud kan veel beter en de kosten kunnen lager zijn, dan wat in de markt gebruikelijk is. Aqus streeft naar optimale kwaliteit tegen minimale kosten.

We doen dat door onze mensen slim in te zetten en op een slimme manier gebruik te maken van onderaannemers. Bovenal streven we naar maximale transparantie. In veel van de door ons onderzochte contracten bleek met onze methode een besparing haalbaar te zijn van meer dan 30% waarbij de kwaliteit gelijk bleef of zelfs verbeterde.

Een kwestie van vertrouwen
Onderhoud is een kwestie van vertrouwen. Aqus streeft ernaar dat vertrouwen te krijgen door volledige openheid te verstrekken aan haar opdrachtgevers. We doen dat door veel persoonlijk te communiceren, te streven naar maximale kwaliteit, maar ook door alle documenten die betrekking hebben op uw gebouw(en) via internet beschikbaar te maken. Rapportages kunnen we u verder aanleveren in vrijwel elk door u gewenste vorm.

Onderhoud en bouw- en installatiewerk: verschillende belangen
Veel installatiebedrijven voeren onderhoud met als oogmerk om vervolgens één op één ander installatiewerk gegund te krijgen. Vaak met hoge marges. Wij beperken ons voor wat betreft uitvoering tot onderhoud en werkzaamheden die daar direct uit volgen. We voeren zelf geen grote(re) installatiewerken uit, maar we helpen ú die zo scherp mogelijk in te kopen. Wij vragen offertes aan bij partijen die u wenst of waarmee wij goede ervaringen hebben. Praktijkvoorbeelden wijzen uit dat hiermee voor u besparingen tot 40% gemiddeld te behalen zijn.