Downloads

Op deze pagina zijn diverse bestanden te downloaden. Met uitzonderingen van overheidspublicaties ten aanzien van regelgeving, mogen deze bestanden niet gekopieerd, verspreid of opgenomen worden in al dan niet geautomatiseerde gegevensbestanden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Helaas zijn de NEN-normen die in de lijst met norm-, wet- en regelgeving genoemd staan niet publiek. Wij mogen deze derhalve niet op deze site publiceren.

NORM-, WET- EN REGELGEVING

ALGEMEEN
Lijst met norm-, wet- en regelgeving, versie 1.63
Lijst met theoretische levensduren volgens NEN2767-2 (+toevoeg.)
Wet Milieubeheer 1979
Bouwbesluit 2012 (STB-2011-416-bb-2012)
Regeling bouwbesluit 2012 (wijzingen in het Bouwbesluit per 1-1-2013)
Arbobesluit 1997
31 AUTOMATISCHE DEUREN
Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
NEN-EN16005 (deze mogen wij helaas niet publiceren)
51 WARMTEOPWEKKING
Activiteitenbesluit STB-2012-558 Zie pagina ** voor de regelgeving over stookinstallaties.
53 (TAP)WATER
Drinkwaterwet
Drinkwaterbesluit
54 GASSEN
Activiteitenbesluit STB-2012-558 Zie pagina ** voor de regelgeving over gasleidingen.
55 KOUDEOPWEKKING EN -DISTRIBUTIE
Besluit Airco uit het Staatsblad 2013-469 (dit is de overkoepelende regelgeving die wordt uitgewerkt in onderstaande 'Regeling Airco').
Regeling Airco uit de Staatscourant 2013-32499. Dit is de praktische uitwerking van het bovenstaande besluit, dat zich op zijn beurt weer baseert op onderstaande EU richtlijn.
Richtlijn 2010/31/EU (EPBD), betreft regels omtrent energie-efficiĆ«ntie van installaties. Dit is de basis waarop bovenstaande 2 documenten gebaseerd zijn.
Verordening 842/2006/EP (F-gassen) Regels t.b.v. vermijden uitstoot (H)CFK's
Regeling F-gassen VROM 17-09-2009, nr. DGM/K&L 2009054964
57 MECHANISCHE VENTILATIE
61 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN
NEN1010, NEN3140 (deze mogen wij helaas niet publiceren)
63 VERLICHTING
Bouwbesluit (paragraaf ***/bladzijde ***)


65 KOUDEOPWEKKING EN -DISTRIBUTIE
Certificatieschema installatie BMI
Certificatieschema onderhoud BMI
Inspectieschema Brandbeveiliging
66 TRANSPORTINSTALLATIES
Warenwetbesluit Liften 1996 (met alle updates tot 1-2-2014)
74 VASTE ONDERHOUDSVOORZIENINGEN/GEVELWASINSTALLATIES

OVERIGE
Gevaarlijke stoffen, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS-15:2011
Gevaarlijke stoffen, propaan en butaan: opslag. PGS-19:2013ARTIKELEN


ARTIKELEN
Artikel van conditiegestuurd naar risicogestuurd onderhoud2012-10-29 Artikel risicogestuurd onderhoud (weekblad facilitair)
Artikel FMECA-light2012-09-17 Artikel FMECA light
Artikel 7 adviezen voor prestatiecontracten2012-05-28 Artikel 7 adviezen prestatiecontracten
Artikel norm-, wet- en regelgeving2012-02-13 Artikel normen en regels
Artikel '8x beter onderhoud', vakblad Zorginstellingen, mei 2013.2013-05-03 Artikel 8x beter onderhoud, Zorginstellingen
Conditiegestuurd onderhoud, een goed idee?2013-06-17 Conditiegestuurd onderhoud
HULPMIDDELEN
Tool risicoanalyse, vereenvoudigde FMECA2012-09-27 FMECA-light v1.0
Productsheet NWR-check2012-04-24 Productsheet NWR-check
Productsheet NWR-inspectie
Productsheet NEN3140 - beheer elektrische installaties
Geen opmerkingen:

Een reactie posten