7 november 2018

Definitief: kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het gewijzigde Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet geldt:
  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie). 
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe. 
  • Binnen 2 jaar (aantoonbaar) te slopen/transformeren/onteigenen panden. 
Aqus kan uw huidige energielabel vaststellen en u adviseren over de meest economische wijze om uw pand naar minimaal label C te transformeren als dat nodig is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten