28 november 2014

Gewijzigde F-gassen regelgeving per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Europese verordening met betrekking tot F-gassen (517/2014) van toepassing. Deze verordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen. Daarnaast mogen deze koudemiddelen vanaf 1 januari 2015 alleen nog worden gekocht door F-gassen gecertificerende bedrijven. De grootste verandering is dat koudemiddelinhouden worden omgerekend naar tonnen CO2-equivalent.

De verplichting voor het uivoeren en de frequentie van de lektesten is vanaf 1-1-2015 niet meer gebaseerd op de inhoud in kilogrammen maar op de inhoud in tonnen CO2-equivalent van koudemiddelen.

Vanaf 5 ton CO2-equivalent is 1 lektest per jaar verplicht. Dit kan (moet) uiteraard nog steeds worden terug gerekend naar kilogrammen inhoud. De CO2-equivalenten verschillen per koudemiddel. Dus afhankelijk van het type koudemiddel gelden verschillende inhouden in kilo's voor de plicht en frequentie. Voor de meest gebruikte koudemiddelen houdt dat in dat vanaf de volgende inhouden in kg. 1 lektest per 12 maanden verplicht is:
  • R22: 2,9 kg
  • R407c: 2,8 kg
  • R410a: 2,4 kg
  • R134: 3,5 kg
De grens voor twee verplichte lektesten ligt op 50 ton CO2-equivalent (29, 28, 24 en 35 kg voor de bovengenoemde koudemiddelen). Boven de 500 ton geldt ook dat 1 keer per 6 maanden een lektest moet worden uitgevoerd (dit was 4 keer per jaar bij een inhoud >300 kg), echter dan is automatische lekdetectie verplicht.

Vanaf 1 januari 2017 worden ook de logboekplicht en de kenplaat gebaseerd op het CO2-equivalent. Voor de logboeken betekent dat dat een dergelijk boek voor installaties met een koudemiddelinhoud van 5 of meer ton CO2-equivalent aanwezig moet zijn. Voor de kenplaten betekent het dat per die datum de hoeveelheid in CO2-equivalent op de kenplaat moet staan.

Bovenstaande is in de praktijk nogal verwarrend. De CO2-equivalenten zullen toch weer terug gerekend moeten worden naar kilogrammen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten