26 februari 2014

EPBD keuringen

Vanaf 1 januari geldt een nieuwe keuringsplicht voor eigenaren van een airconditioningsinstallatie: de zogenaamde EPBD keuringen. Deze keuringen komen voort uit de Europese Richtlijn 2010/31/EU (EPBD richtlijn). EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive. Voor Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd door middel van twee documenten in de wet- en regelgeving: Besluit Airco (STB 2013 469) en de regeling Airco (stcrt 2013-32499).
De keuringen in het kader van de EPBD richtlijn zijn van toepassing op installaties met een totaalvermogen groter dan 12 kW.
In drie klassen (1: 12-45  (categorie A), 2: 45-270  (categorie B) en 3: >270 kW  (categorie B)) moeten keuringen/inspecties worden uitgevoerd om de energie-efficiëntie van de installatie(s) vast te stellen. Hoe groter de installatie(s), des te uitgebreider dient de keuring/inspectie te zijn. Deze keuringen moeten ééns per 5 jaar plaatsvinden.
Het belangrijkste doel van de EPBD richtlijn is het realiseren van een besparing op de hoeveelheid energie die gebouwinstallaties, en dan met name koel- en ventilatieinstallaties, verbruiken, om op die manier het realiseren van de klimaatdoelen door de Europese lidstaten te ondersteunen.

Voor de klasse 1 systemen wordt vooral gekeken naar het koudemiddelcircuit van de installaties. Voor grote(re) installaties wordt ook de mechanische ventilatie en de luchthuishouding in de keuring / het advies meegenomen. Er wordt gekeken naar de efficiëntie van de klimaatinstallaties ten opzichte van de huidige stand van de techniek, maar ook naar besparingsmogelijkheden door betere inregeling of aanpassingen in het ontwerp.

De keuringsplicht wordt gefaseerd ingevoerd:
  • Klasse 1: Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn. Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008: moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.
  • Klasse 2: Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn. Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008: moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn. 
  • Bouwjaar ouder dan 1 december 2003: moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn. Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008: moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn. 
Als vangnet:
  • Installaties die op 1 december 2013 ouder dan 10 jaar zijn, moeten uiterlijk op 1 juli 2015 gekeurd zijn.
  • Alles installaties in gebruik genomen tussen 1 december 2008 en 1 december 2013 moeten uiterlijk 30 juni 2016 gekeurd te zijn (alle klassen). 
  • Alle installaties in gebruik genomen na 1 december 2013: uiterlijk 5 jaar na in gebruik name van de installatie (alle klassen).
De nationale overheden worden door de EPBD-richtlijn gedwongen een adequaat bestraffingssysteem in te stellen.
Aqus kan vanaf nu deze inspecties uitvoeren, zowel in de categorie A als in de categorie B.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten