4 december 2012

Wijzigingen bouwbesluit 2012

Op 22 oktober 2012 is het besluit tot wijziging van Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Hiermee is de voorhangprocedure in gang gezet en is het ontwerpbesluit openbaar. Dit besluit treedt naar verwachting in januari 2013 in werking.

Het wijzigingsbesluit bevat de invulling van de toezeggingen aan de Tweede Kamer over welstand, over de aanscherping van de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwe bouwdelen (bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen) en over de aansluitplicht op warmtenetten. Ook de verdere uitvoering van de motie over doorvalbeveiliging, zoals besproken in het algemeen overleg op 18 januari 2012, is in dit besluit opgenomen.

Een overzicht met de belangrijkste wijzigingen kun je hier downloaden (bron: NEN).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten