11 december 2012

Uitgelicht: F-gassen regelgeving (voorheen STEK)

Koelinstallaties en het onderhoud daaraan moesten voorheen voldoen aan de Regeling Lekdichtheid Koelinstallaties. Enige jaren geleden is deze regelgeving vervangen door de F-gassen regelgeving. Deze is gebaseerd op een Europese F-gassenverordening 2006 (directive 1005/2009), aangevuld met de ministeriële Regeling Koelinstallaties. Wat houdt deze regelgeving in. Een beknopte samenvatting.


Koelinstallaties moeten periodiek worden gecontroleerd op lekdichtheid en zodanig onderhouden dat de kans op het optreden van lekkages geminimaliseerd wordt. De genoemde regelgeving heeft ten aanzien van gebruikers slechts betrekking op installaties met een koelmiddelinhoud van meer dan 3 kg. Voor kleinere installaties heeft de gebruiker een zorgplicht. De regelgeving geeft met name aan dat installaties in een zodanige staat moeten zijn dat lekkages worden voorkomen. Daartoe moeten periodiek lekdichtheidscontroles worden uitgevoerd. De frequentie waarmee deze lekdichtheidscontrole moeten worden uitgevoerd hangt af van de hoeveelheid koelmiddel in het systeem: 3 - 30 kg --> 1 x per jaar, 30 - 300 kg --> 2 keer per jaar, > 300 kg --> 4 keer per jaar. De koelmiddelinhoud dient op de 'Installatiekenplaat' te worden weergegeven.

Alle werkzaamheden aan koelinstallaties moeten bovendien worden vastgelegd in een CFK-logboek dat op de locatie aanwezig is. Belangrijkste element hierin is het noteren van lekdichtheidscontroles en het toevoegen dan wel afvoeren van koelmiddel met daarbij vermeld de hoeveelheden. Hierop worden de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren, periodiek gecontroleerd.

Om werkzaamheden aan koelinstallaties te mogen uitvoeren dienen bedrijven én personen gecertificeerd te zijn door een geaccrediteerde instelling. Aqus B.V. is F-gassen gecertificeerd.

Vanaf 2010 mag geen nieuwe R22 koelmiddel meer worden gevuld, alleen nog gerecycled. Vanaf 2015 mogen de installaties helemaal niet meer met R22 worden gevuld. Voor meer informatie over de regelgeving omtrent R22, klik hier.

Voor een uitgebreid overzicht van norm-, wet- en regelgeving m.b.t. de exploitatie van gebouwen, klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten