13 april 2012

Aqus introduceert NWR-check

Onze overheid gaat steeds meer controleren op naleving van normen, wetten en regels (NWR) in de gebouwde omgeving. Waar aanvankelijk de nadruk lag op brand- en vluchtveiligheid, en dan nog voornamelijk in omgevingen met kwetsbare mensen, verschuift de aandacht nu ook richting kantoren, scholen en de industrie en milieugerelateerde zaken daarin.
Dit, samen met een terugtrekkende beweging van de overheid op het vlak van preventie, maakt dat organisaties die gebouwen gebruiken, steeds meer verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden krijgen.
Om u te helpen aan de regels te voldoen introduceert Aqus een nieuwe, laagdrempelige dienst: de NWR-check.
De NWR-check houdt een controle in op de conformiteit van het gebouw en beheer/onderhoud eraan aan gebouw met geldende normen, wetten en regels. Op basis van een fysieke opname controleren wij het gebouw en rapporteren eventuele gebreken in gebouw, techniek of in het beheer/onderhoud ten aanzien van regelgeving.
U ontvangt een rapportage, waar mogelijk en nodig voorzien van foto's van situaties die niet of wel voldoen aan de regels, met waar mogelijk te nemen maatregelen en een schatting van herstelkosten. Indien gewenst ondersteuen we u daarbij of zetten zelf zaken recht.

Uw eigen tijdsbesteding is beperkt tot toegangsverlening en eventueel het beschikbaar stellen van documenten ten aanzien van gebouw en onderhoud, zoals logboeken en rapportages.

De kosten (all-in, excl. BTW):
- Kantoren tot 5.000 m2: EUR 500
- Kantoren tot 20.000 m2: EUR 750
- Kantoren boven 20.000 m2: EUR 1.000
- Logistieke complexen (op/overslag) tot 20.000 m2: EUR 500
- Logistieke complexen (op/overslag) boven 20.000 m2: EUR 750
- Schoolgebouwen tot 15 leslokalen EUR 350
- Schoolgebouwen tot 30 leslokalen EUR 500
- Schoolgebouwen met meer dan 30 lokalen EUR 750

Voor overige situaties: op aanvraag. Voor uitvoering op meerdere locaties of meerdere gebouwen op één locatie, doen wij u graag een passende aanbieding.

Voor meer informatie over norm-, wet- en regelgeving waarop wij controleren en een productblad van de NWR-check, klik hier.

Deze dienst is ook aan te vullen met een energiebesparingsonderzoek, het opstellen van een meerjarenbegroting en/of het uitvoeren van een conditiebepaling conform NEN2767. Doordat toch al een fysieke opname wordt gedaan, kunnen tegen aantrekkelijk lage kosten aanvullende diensten worden uitgevoerd.

Naast het uitvoeren van een controle op naleving van norm-, wet- en regelgeving, bieden we ook een inspectie- en onderhoudspakket aan gebaseerd op de minimale vereisten uit de regelgeving. De gedachte daarbij is dat aan alle verplichtingen wordt voldaan, zonder dat onderhoud wordt uitgevoerd dat niet nodig is. Op basis van de inspectie-uitkomsten adviseren we u ten aanzien van uit te voeren (groot en klein) onderhoud. Deze dienst is ook aan te vullen met een energiebesparingsonderzoek en/of het opstellen van een meerjarenbegroting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten