20 februari 2012

De waarheid over koelmiddel R22

Veel installateurs vertellen hun klanten dat ze nu hun koelinstallaties met het koelmiddel R22 het beste maar kunnen vervangen omdat R22 verboden is of verboden wordt. Veel van die verhalen bevatten hele of halve onwaarheden.
Wat wel waar is: R22 mag in de nabije toekomst niet meer gebruikt worden. Hieronder een korte samenvatting van de ontwikkelingen.


 • Sinds 2000 mag er geen R22 als koudemiddel toegepast worden in nieuw te bouwen koel- vries- en airconditioning installaties.
 • Vanaf 1 januari 2010 is het verboden om bestaande installaties met een nieuwe R22 bij te vullen.
 • Vanaf 1 januari 2010 mag men de koelinstallaties alleen nog bijvullen met gerecyclede (uit bestaande/gesloopte installaties teruggewonnen) R22.
 • Vanaf 1 januari 2015 is ook het bijvullen met een gerecycelde R22 verboden. De koelinstallaties mogen nog wel in bedrijf blijven.
 • De beschikbaarheid van gerecycled koudemiddel R22 laat zich niet voorspellen, omdat deze afhankelijk is van het vrijkomen uit de ombouw of retrofit van de bestaande R22 koelinstallaties. Vooralsnog is nog voldoende gerecycled R22 beschikbaar. De kosten van het koelmiddel zijn al wel sterk gestegen.
 • Het gemiddelde lekverlies van de R22 installaties in Nederland bedraagt ca. 5%.
 • Toekomstige regelgeving ter beperking of uitfasering van andere synthetische koudemiddelen is in de nabije toekomst te verwachten. Wegens het forse hogere bijdrage in het broeikaseffect, kortweg GWP (Global Warming Potential) van deze koudemiddelen t.o.v. R22 brengen zij een hoge milieubelasting met zich mee. Er zijn al landen waarin op deze koudemiddelen een ecotaks wordt geheven.
 U heeft als eigenaar/gebruiker van een koelinstallatie met R22 een aantal mogelijkheden.
 1. De installatie gewoon laten draaien en er van uitgaan dat de installatie lekdicht blijft. Zolang dat het geval is heeft u geen probleem en kunt u tot ver na 2015 doordraaien. Raakt u toch koudemiddel kwijt dan loopt u een bewust genomen risico m.b.t. beschikbaarheid van gerecycled R22 (tot 2015) en/of onverwachte kosten en en/of langdurige stilstand van uw installatie. Dit is voor de meeste kleine comfortinstallaties de meest aan te raden optie.
 2. De installatie ombouwen naar een vervangend synthetisch koudemiddel zonder chloor. Men past dan zogenaamde HFK’s toe als koudemiddel. Hoewel HFK's geen bijdrage leveren aan de afbraak van de ozonlaag dragen deze wel in grote mate bij aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect) door de GWP factor en extra energieverbruik. Dit kan een optie zijn bij grote en meer kritische installaties. 
 3. De installatie ombouwen naar een natuurlijk koudemiddel. Indien de koelinstallatie voor een belangrijk deel is opgebouwd uit industriĆ«le componenten en de installatie is nog van een redelijke leeftijd dan is het te overwegen om te bouwen naar een natuurlijk koudemiddel (ammoniak, CO2, propaan). Deze koudemiddelen tasten de ozonlaag niet aan en dragen niet extra bij aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect). De ombouw naar natuurlijke koudemiddelen is een lange termijn oplossing en is een milieuvriendelijk toepassing. Dit is een optie voor grote en meer kritische installaties. 
 4. De gehele koelinstallatie vervangen door een nieuwe installatie met een natuurlijk koudemiddel en optimaal energieverbruik. Dit kan een oplossing zijn bij oude al afgeschreven installaties, indien de installatie technisch gezien niet omgebouwd kan worden en/of in combinatie met uitbreiding van bedrijfsactiviteiten.
 Voor meer informatie over norm-, wet- en regelgeving in gebouwen, klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten