30 januari 2018

Lijst norm-, wet- en regelgeving V1.63

Er is vaak onduidelijkheid over regelgeving die van toepassing is bij de (technische) exploitatie van gebouwen. Naast de onduidelijkheid over de status van veel normen en regels, is de hoeveelheid van toepassing zijnde normen en regels ook een probleem. Voor vrijwel elke aspect, zeker de technische, is wel specifieke norm- en/of regelgeving van toepassing.
Aqus heeft daarom een lijst met norm-, wet- en regelgeving met betrekking tot het onderhoud en de exploitatie van utiliteitsgebouwen opgesteld. Deze is hier gratis te downloaden. Versie 1.63 is de laatste die in tabelvorm zal worden gepubliceerd. Door het groeiende aantal aspecten in de lijst en de uitgebreidere omschrijvingen, is dit format niet overzichtelijk meer. De volgende versie zal in een leesbaarder format verschijnen, waarschijnlijk in juli 2018.
Als u zich inschrijft voor ons blog krijgt u ook een bericht als er een nieuwe versie beschikbaar is.

De lijst is zo zorgvuldig mogelijk door ons samengesteld met als doel een indicatie te geven van de mate waarin wordt voldaan aan norm-, wet- en regelgeving. U wordt van harte uitgenodigd om eventuele fouten te melden of toevoegingen en verbeteringen te suggereren.

Er wordt vanaf nu een wijzigingenlogboek bijgehouden op deze pagina.

VersieCategorieOmschrijving wijzigingWijziging door
1.6365 Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspelsToevoeging onderhoudsverplichting (zorgplicht)M. Franke
1.6331 OverheaddeurenNormverwijzing aangepast naar nieuwe normversie.M.Franke
1.6351 DruktoestellenToevoeging omvangseis voor stoomtoestellen.M. Franke
1.6374 Gevelonderhoudsvoorzieingen.Toevoeging NEN-EN1808:2015 als ontwerpnormM. Franke
1.63Alg.Toevoeging van de categorie "Arbeidsmiddelen"M.Franke
1.6352 Afvoeren, vetvangputtenToevoeging van 'legingen' in de kolom 'Toetsingscriteria'.M. Franke
1.6365 Mobiele blusmiddelenToevoeging versie/jaar bij NEN 4001.M. Franke
1.6331 Zelfsluitende branddeurenNEN-EN14600 is vervallen. Toevoeging verwijzing naar Bouwbesluit artikel 6.26 en 7.3 (functionele eisen).M. Franke
1.6363 NoodverlichtingToevoeging opmerking "(stelt alleen functionele eisen)" bij Bouwbesluit 2012. Toevoeging versie/jaar bij ISSO 79, zijnde de meest recente versie.M. Franke
1.6365 RookbeheersingssystemenToevoeging certificeringseisen CCV certificatieschema Brandbeveiliging. Toevoeging juiste versieaanduiding realisatienormen.M. Franke
1.6365 Droge blusleidingen.Update van toepasselijke normversieM. Franke
1.6365 BrandmeldinstallatiesUpdate van toepasselijke normversieM. Franke
1.6365 SprinklerinstallatiesUpdate van toepasselijke normen/normversiesM. Franke
1.631.6Toevoeging EBS maatregel onderaan de categorie.M. Franke
1.6352Vetscheiders: terminologie aangepast, toevoeging opmerking m.b.t. regelgeving installaties van voor 2008.M.Franke
1.6352Toevoeging categorie olie-/slibafscheidersM. Franke
1.621.6Kleine aanpassing tekst + toevoeging MJAM. Franke
1.62AlgRegel over zorgplicht vanuit de Arbowet en BouwbesluitM. Franke
1.6252Afvoeren/vetvangers: nadere toelichting toegevoegd met betrekking tot alternatieve wijze van beheer in plaats van maandelijkse inspecties.M. Franke
1.6276Categorie brandstoftanks veranderd naar 76.M. Franke
1.6227Toevoeging van Arbocatalogus 'Werken op Hoogte'M. Franke
1.6251Toevoeging van toelichting op de scopes van de SCIOS voor stookinstallatiesM. Franke
1.612.4 (NEN2748)Toegevoegd: vierde kolom, "Activiteitenbesluit Milieubeheer 2013."M. Franke
1.611.6 (NEN2748)Toegevoegd: laatste kolom, "of regionale omgevingsdienst".M. Franke
1.6131 Wandopeningen / overhead-/dockdeuren.Toegevoegd: derde en vierde kolom bij NEN-EN 13241-1 ":2003+A1:2011".M. Franke
1.6131 Wandopeningen / automatische deuren / hekken voor voetgangersToegevoegd: derde en vierde kolom ":2012 + C1:2015"M. Franke
1.6131 (Zelfsluitende) branddeurenToegevoegd: derde kolom bij NEN-EN14600 ":2005"M. Franke
1.6151 StookinstallatiesToegevoegd: vierde kolom bij Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling "2013"M. Franke
1.6151 DruktoestellenToegevoegd: vijfde kolom, achteraan "Voor samengestelde koelinstallaties kan deze regelgeving ook van toepassing zijn, echter dan is het de leverancier die de verantwoordelijkheid draagt bij oplevering aan te tonen dat aan de PED wordt voldaan door middel van opleveringsdocumenten.M. Franke
1.6151 Brandstofvoorziening, boven- en ondergrondse brandstoftanks.Toegevoegd: derde kolom bij Wet Milieubeheer "1979". Bij Activiteitenbesluit "Milieubeheer 2013".M. Franke
1.6152 Afvoeren, vetvangputtenToegevoegd: derde en vierde kolom bij Activiteitenbesluit Milieubeheer "2013".M. Franke
1.6153 LegionellapreventieVervangen: derde en vierde kolom Waterleidingwet, Waterleidingbesluit door "Drinkwaterwet 2011", "Drinkwaterbesluit 2011"M. Franke
1.6157 VentilatieinstallatieToegevoegd: derde kolom bij NEN1087 ":2001".M. Franke
1.6161 Centrale elektrotechnische voorzieningen.Toegevoegd: vijfde kolom, ongeveer in het midden. "De NEN3140 is een procesnorm die helpt om aan de NEN1010 te voldoen. "M. Franke
1.6163 VerlichtingToegevoegd: derde en vierde kolom bij NEN-EN 12464-1 ":2014"M. Franke
1.6163 Vluchtweg-/noodverlichtingToegevoegd: derde kolom "Bouwbesluit 2012"M. Franke
1.6165 BrandslanghaspelsToegevoegd: einde ", met name omdat dit een "gebruikelijke handelswijze" is".M. Franke
1.6165 Brandslanghaspels en Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspelsToegevoegd: derde en vierde kolom bij NEN-EN671-3;2009 "/C11:2015"M. Franke
1.6166 Liften, roltrappenToegevoegd; vierde kolom bij Warenwetbesluit liften "2016".M. Franke
1.6190 Draagbaar klimmaterieelToegevoegd: derde en vierde kolom bij NEN-EN 131 "-1t/m6. Bij NEN2484 ":1989".M. Franke
1.60.1.6 (NEN2748)Toegevoegd: energie. Onder meer Activiteitenbesluit Milieubeheer, EED en MJA3.M. Franke
1.60.61 ElektrotechniekNieuwe norm 1010:2015. Enkele details iets uitgebreider omschreven. Enkele kleine taalkundige wijzigingen.M. Franke
1.60.65 BeveiligingCompletering normen/regels (geen inhoudelijke wijzigingen) bij mobiele blussers, brandslanghaspels, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, rookbeheersingssystemen.M. Franke
1.60.90 Draagbaar klimmaterieelToegevoegd.M. Franke
1.59.54 GassenExtra toelichting toegevoegd.M. Franke
1.59.65 BrandmeldinstallatiesNieuwe norm 2654-1:2015 toegevoegd. De wijzigingen staan bij de omschrijving, onderaan, toegevoegd.M. Franke
1.59.55 KoudeopwekkingTerminologie regelgeving aangepast.M. Franke
1.59.74 Vaste onderhoudsvoorzieningen (gevelwas)Toevoeging lokale AMVB's, CVG (Commissie Veiligheid Gevelonderhoud) werkafspraken. Keuringseis explicieter toegevoegd.M. Franke
1.59.65 BrandslanghaspelsGebruiksbesluit vervangen door Bouwbesluit. Vervanging van de slang na 10 jaar geschrapt. Tekst over jaarlijkse controle aangepast.M. Franke
1.59.65 Mobiele blusmiddelenGebruiksbesluit vervangen door Bouwbesluit. Normvermelding aangepast.M. Franke
1.59.65 Droge blusleidingNormvermelding aangepast. Toevoeging over jaarlijkse controle op basis van de zorgplicht.M. Franke
1.59.61 Centrale elektrotechnisce voorzieningen.Toelichting NEN1010 toegevoegd, aankondiging nieuwe versie NEN1010 in najaar 2015.M. Franke
1.59.51 Stookinstallaties.Toelichting in lijn gebracht met de huidige situatie. Toevoeging over aflopen overgangsrecht. Toevoeging Activiteitenregeling.M. Franke
1.59.31 OverheaddeurenToevoeging Arboregelgeving.M. Franke
1.59.52 VetvangputtenToevoeging Activiteitenbesluit. Toevoeging dat alleen installaties van 2008 of later hoeven te voldoen aan de regelgeving.M. Franke


Download

1 opmerking:

  1. Goed stuk. Lees vanuit de site dat er iemand bezig is met aandacht voor zijn vak.

    Compliment!!

    Wilco van der Kamp

    BeantwoordenVerwijderen