9 mei 2011

Uitgelicht: Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)

Doel van deze regelgeving is beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen in de rookgassen van stookinstallaties. Installaties met een totaalvermogen van >100 kW, dus ook gecombineerde installaties met een gezamenlijk vermogen van 100 kW of meer (zogenoemde cascade-opstellingen), moeten worden periodiek geïnspecteerd en onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant. In de meeste gevallen is dat jaarlijks. Daarnaast moeten deze installaties beschikken over een basisrapport stookinstallatie (voorheen EBI). Dit document moet direct bij de installatie aanwezig zijn. Daarnaast moet de installatie periodiek worden geïnspecteerd. De frequentie wordt bepaald door een EBI-deskundige is staat vermeld in het basisrapport. In onder andere kantooromgevingen, onderwijs, logistiek en (niet voedingsmiddelen)industrie is de toegelaten frequentie doorgaans 1 keer per 4 jaar. Dezelfde eisen met betrekking tot eerste- en periodieke inspectie gelden met betrekking tot de gasleiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten