4 april 2011

Overzicht regelgeving onderhoud/exploitatie

 • Stookinstallaties:Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)
 • Druktoestellen: Warenwetbesluit Druktoestellen*, Pressure Equipment Directive (EU richtlijn)
 • Gasleiding: Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)
 • Legionellapreventie: ISSO55.1, drinkwaterbesluit, waterwerkbladen
 • Koude-opwekking en distributie: F-gassenverordening 2006 (EU)*, MinisteriĆ«le regeling Koelinstallaties (NL), Regeling lekdichtheid koelinstallaties (NL)
 • Warmtedistributie (leidingen/appendages): Arbowet/arbobesluit
 • Ventilatieinstallatie: Arbowet/arbobesluit
 • Regelinstallaties: NEN3140
 • (Centrale) elektrotechnische voorzieningen: NEN1010/3140
 • Bliksembeveiliging/ aarding: NEN1014
 • Elektrische arbeidsmiddelen: NEN3140
 • Verlichting (algemeen): NEN-EN 12464-1, NEN3140
 • Vluchtweg-/noodverlichting: ISSO 79
 • Brandslanghaspels / pompinstallaties: Gebruiksbesluit/NEN-EN671-3
 • Mobiele blusmiddelen: Gebruiksbesluit*/ NEN2559
 • Brandmeldinstallaties: NEN2654-1
 • Ontruimingsinstallaties: NEN2654-2
 • Droge blusleidingen: NEN1594
 • Sprinklerinstallaties: EN12845 + NEN1073, IPS1233
 • Liften: Warenwetbesluit liften
 • Gevelonderhoudsinstallaties / gevelwasliften: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor de Schoonmaak- en Glazenwassers-branche, module Glas- en Gevelreiniging. (Convenant Gevelonderhoud, buiten werking).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten