21 februari 2011

Onderhoud Aebi Schmidt Nederland door Aqus

Aebi Schmidt Nederland ontwikkelt en produceert materieel voor de gladheidbestrijding onder de merknaam Nido. Hiermee heeft zij een leidende positie op de Europese markt. Aebi Schmidt Nederland vormt een onderdeel van de internationale Aebi Schmidt Groep. In haar gebouwencomplex in Holten voert Aqus vanaf eind 2010 het onderhoud uit aan klimaat-, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties. Het onderhoud wordt met name uitgevoerd op basis de toestand. Uitzondering hierop zijn de verplichte onderhoudstaken.