28 februari 2011

Aqus sluit onderhoudsovereenkomst met Black Box Logistics

Black Box Logistics in Almere is een innovatieve, flexibele en hoogwaardige logistieke dienstverlener die haar afnemers een zeer uitgebreid en flexibel dienstverleningspakket biedt. BBL heeft in Almere een distributiecentrum met een oppervlakte van circa 48.000 vierkante meter. BBL heeft een onderhoudsovereenkomst afgesloten met Aqus voor het onderhoud aan haar gebouw, dat eigendom is van Axxa. Doel bij deze overeenkomst was om de levensduur van gebouw en installaties te borgen, maar daarbij de kosten zo laag mogelijk te houden. Basis in de overeenkomst zijn de werkzaamheden die op grond van regelgeving verplicht zijn, waarbij overige onderhoudsactiviteiten op basis van toestandsafhankelijkheid worden uitgevoerd. Aqus draagt bij BBL zorg voor de klimaatinstallaties, tapwatervoorziening, afvoeren, elektrische installaties, transportinstallaties en bouwkundige voorzieningen. De brandbeveiligingsinstallaties worden onderhouden door Aqus partner Altebra Sprinkertechniek uit Deventer.