25 april 2017

Lijst norm-, wet- en regelgeving V1.62

Er is vaak onduidelijkheid over regelgeving die van toepassing is bij de (technische) exploitatie van gebouwen. Naast de onduidelijkheid over de status van veel normen en regels, is de hoeveelheid van toepassing zijnde normen en regels ook een probleem. Voor vrijwel elke aspect, zeker de technische, is wel specifieke norm- en/of regelgeving van toepassing.
Aqus heeft daarom een lijst met norm-, wet- en regelgeving met betrekking tot het onderhoud en de exploitatie van utiliteitsgebouwen opgesteld. Deze is hier gratis te downloaden. Als u zich inschrijft voor ons blog krijgt u ook een bericht als er een nieuwe versie beschikbaar is.

12 december 2014

AUTONOME ENERGIEVOORZIENING

Solar-elektrische installaties met lokale energie-opslag. Sommige critici zeggen dat dit economisch in veel gevallen niet rendabel te maken is en het zelfs onduidelijk is of de totale milieubalans wel positief is, terwijl andere zeggen dat dit juist de toekomst zal zijn en de enige wijze om ons energienet op langere termijn in stand en stabiel te houden, met name door de steeds grotere belasting van het net door het gebruik van onder andere elektrische auto’s.

28 november 2014

Gewijzigde F-gassen regelgeving per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Europese verordening met betrekking tot F-gassen (517/2014) van toepassing. Deze verordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen. Daarnaast mogen deze koudemiddelen vanaf 1 januari 2015 alleen nog worden gekocht door F-gassen gecertificerende bedrijven. De grootste verandering is dat koudemiddelinhouden worden omgerekend naar tonnen CO2-equivalent.

26 februari 2014

EPBD keuringen

Vanaf 1 januari geldt een nieuwe keuringsplicht voor eigenaren van een airconditioningsinstallatie: de zogenaamde EPBD keuringen. Deze keuringen komen voort uit de Europese Richtlijn 2010/31/EU (EPBD richtlijn). EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive. Voor Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd door middel van twee documenten in de wet- en regelgeving: Besluit Airco (STB 2013 469) en de regeling Airco (stcrt 2013-32499).
De keuringen in het kader van de EPBD richtlijn zijn van toepassing op installaties met een totaalvermogen groter dan 12 kW.

19 februari 2014

Onderhoud van noodverlichting

Noodverlichting wordt vaak als een containerbegrip gebruikt voor vier soorten calamiteitenverlichting:
  • Vluchtwegverlichting. 
  • Vluchtwegsignalering (deze soort kan deels samenvallen met de bovenstaande). 
  • Anti-paniekverlichting. 
  • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico. 
Op grond van Bouwbesluit en Arbo regelgeving moet deze verlichting periodiek worden onderhouden.

19 juni 2013

Artikel: Conditiegestuurd onderhoud, een goed idee?

Conditiegestuurd onclerhoud is hip. Het is een monier om op simpele wijze de gewenste prestatie van een installatie-onderhoudsbedrijf vast te leggen. Maar levert het de opdrachtgever wel op wat hij wil? In dit artikel wordt verhaald over de resultaten van conditie-inspecties conform de NEN2767 die wij de afgelopen maanden hebben uitgevoerd in een groot aantal gebouwen bij verschillende opdrachtgevers. Bij al deze gebouwen was sprake van conditiegestuurd onderhoud. Klik hier om het hele artikel te downloaden (onder het kopje 'Artikelen'.

15 mei 2013

Uitgelicht: NEN3140, beheer van elektrotechnische inspecties

Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten worden beheerd om de veiligheid ervan te waarborgen. Op diverse plaatsen, waaronder het Bouwbesluit en het Arbobesluit worden eisen gesteld aan het beheer van elektrische installaties. Voor het beheer van elektrische installaties is een Nederlandse norm: de NEN3140, Bedrijfsvoering van elektrische installaties. In deze norm komen  diverse aspecten van het beheer van installaties aan de orde, waaronder bediening, inspectie en werkzaamheden aan de installaties.